Правила користування бібліотекою Запорізької загальноосвітньої школи №58

1. Загальні положення.

 • Правила користування шкільною бібліотекою розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» зі змінами і доповненнями , затвердженими Верховною Радою України 16.03.2000 р. , «Типових правил користування бібліотеками в Україні», затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 р. №319 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 .06.2001 р. за № 538 / 5729, «Положень про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу», затверджених наказом Міністерства України від 14.05.99 р. № 139, «Проекту типових правил користування бібліотекою загальноосвітнього навчального закладу» (див. газету «Шкільна бібліотека плюс» .- 2003.-№1-2.-с.22-25.).
 • Правила користування бібліотекою – це документ, що регламентує відносини користувача з бібліотекою, встановлює загальний порядок організації обслуговування користувачів, доступ до фондів бібліотеки, права та обов’язки користувачів.
 • Правила затверджуються директором навчального закладу.
 • Бібліотека обслуговує користувачів на абонементі та читальному залі.

2. Порядок користування бібліотекою.

 • Учні школи записуються до бібліотеки в груповому порядку (під час першої екскурсії до бібліотеки) . Співробітники та вчителі – за паспортами. Новоприбулі учні записуються в індивідуальному порядку. Учні, які переходять з одного класу в інший, обов’язково повідомляють про це бібліотеку.
 • На кожного користувача заповнюється читацький формуляр як документ, що підтверджує факт і дату видачі користувачеві документів з фонду бібліотеки та їх повернення.
 • Під час запису до бібліотеки користувачі повинні ознайомитися з Правилами користування нею та підтвердити зобов’язання про їх виконання своїм підписом у читацькому формулярі.

3. Порядок користування абонементом та читальним залом.

 • Термін користування документами, які видаються на абонемент, не більше 15 днів.
 • Навчальна, методична література видається на час навчання з обов’язковим поверненням всіх документів наприкінці навчального року.
 • Періодичні видання видаються лише в читальному залі (при необхідності – робиться ксерокопія).
 • Кількість документів, які видаються в читальному залі, не обмежена.
 • Рідкісні, цінні, довідково-енциклопедичні видання, альтернативні підручники, хрестоматії, книги в одному екземплярі, видаються лише в читальному залі.

4. Права, обов’язки та відповідальність користувачів.

Користувач має право:

 • Безкоштовно користуватися бібліотечно-інформаційними послугами.
 • Одержувати повну інформацію про склад фонду бібліотеки та порядок доступу до нього.
 • Отримувати у тимчасове користування необхідні документи (на різних носіях).
 • Отримувати бібліотечно-бібліографічні знання, навички та вміння самостійного користування бібліотекою (інформацією).
 • Брати участь у заходах, які проводить бібліотека.
 • Обиратися до бібліотечної активу, надавати практичну допомогу бібліотеці.
 • Вимагати дотримання конфіденційності щодо даних про нього та переліку документів, якими він користується.
 • Подавати адміністрації школи зауваження, пропозиції щодо роботи бібліотеки.

Користувач зобов’язаний :

 • Дотримуватись Правил користування шкільною бібліотекою.
 • Дбайливо ставитись до документів, отриманих з фондів бібліотеки: не псувати, не робити позначок, підкреслювань, не виривати й не загинати сторінки.
 • В отриманих підручниках обов’язково повинен бути заповнений учнем «паспорт книги» ( прізвище учня, клас, навчальний рік). ( Ксерокопії «паспорта книги» можна зробити в бібліотеці.
 • Здійснювати необхідний ремонт отриманої книги вдома або в бібліотеці власноруч або на замовлення.
 • Повертати документи не пізніше встановленого терміну (15 днів).
 • Не виносити з приміщення бібліотеки документи, які не зафіксовані в читацькому формулярі.
 • У разі вибуття зі школи повернути до бібліотеки документи, що за ним зафіксовано.
 • Класний керівник разом з учнями класу отримує підручники на новий навчальний рік та повертає згідно з графіком.

Відповідальність користувачів :

 • У разі втрати або пошкодження документів з фонду бібліотеки користувач повинен замінити їх аналогічними або рівноцінними (за визначенням бібліотекаря) документами, або внести кратне відшкодування вартості документа. Вартість відшкодування визначається бібліотекою.
 • За втрату документів з бібліотечних фондів або їх пошкодження відповідальність несуть батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти.
 • За видані підручники на початкові класи відповідає класний керівник.

5. Права та обов’язки бібліотеки.

Бібліотека зобов’язана :

 • Формувати універсальний бібліотечний фонд з урахуванням змісту навчання в школі.
 • Організовувати, раціонально розміщувати та вести облік бібліотечних фондів.
 • Пропагувати книгу і читання засобами бібліотечної роботи, сприяти підвищенню культури читання.
 • Виконувати довідкову та інформаційну роботу шляхом масового, групового та індивідуального інформування.
 • Систематично слідкувати за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих документів.
 • Організовувати ремонт видань та палітурні роботи.
 • Створювати та підтримувати комфортні умови для роботи користувачів.

Бібліотека має право :

 • Визначати зміст та форми своєї діяльності.
 • Знайомитись з планами навчально-виховної роботи школи.
 • Ставити до відома адміністрацію школи про порушення користувачами основних вимог до користування документами.
Кiлькiсть переглядiв: 99

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.