/Files/images/IMG_20150917_153709.jpg

Александрович Ірина Василівна - персональний блог

Роль методичної роботи у навчальному закладі

Якість навчально-виховного процесу школи, його результати певною мірою залежать від учителя, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності.

З метою поліпшення фахової підготовки педагогічних кадрів у школі проводять спеціальну методичну роботу, яка спонукає кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

У процесі методичної роботи здійснюються підвищення наукового рівня вчителя, його підготовка до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації, постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, вивчення і впровадження у шкільну практику передового педагогічного досвіду, творче виконання перевірених рекомендацій, збагачення новими, прогресивними й досконалими методами і засобами навчання, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи вчителя, надання йому кваліфікованої допомоги з теорії та практичної діяльності.

Сучасна школа потребує вироблення нових підходів до організації методичної роботи.

Завдання методичної роботи у школі:

 • створення умов для найбільш повного розкриття здібностей, талантів кожного;
 • заохочення навичок дослідницької роботи;
 • розвиток ініціативи та творчого пошуку;
 • використання перспективного педагогічного досвіду.

Державною національною програмою «Освіта» визначені основні шляхи роботи з педагогічними кадрами.

Методичну роботу у школі спрямовано на:

 • забезпечення безперервної освіти педпрацівників;
 • підвищення професіоналізму, освітнього і загальнокультурного рівня;
 • прискорення суспільної апробації, відбору та запровадження педагогічних інновацій.

Методична робота в школі передбачає:

1) поглиблення філософсько-педагогічних знань, спрямованих на відродження й розвиток національної освіти в Україні, вивчення педагогічної теорії та методики навчання і виховання, психології, етики, естетики, поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмета і методики його викладання з урахуванням вимог Закону «Про мови» в Україні;

2) вивчення діалектики і принципів розвитку української національної школи; збагачення педагогічних кадрів надбаннями української педагогіки, науки, культури; вивчення теорії та досягнень науки з питань викладання предметів, володіння сучасними науковими методами; глибоке вивчення й практична реалізація оновлених програм і підручників, розуміння їх особливостей і виконання з позиції формування національної школи;

3) освоєння методики викладання додаткових предметів; випереджувальний розгляд питань методики вивчення складних розділів навчальних програм з проведенням відкритих уроків, використанням наочних посібників, ТЗН, дидактичних матеріалів;

4) освоєння і практичне застосування теоретичних положень загальної дидактики, методики та принципів активізації навчальної діяльності учнів і формування у них наукового світогляду, виходячи з вимог етнопедагогіки;

5) систематичне інформування про нові методичні рекомендації, публікації щодо змісту й методики навчально-виховної роботи, глибоке вивчення відповідних державних нормативних документів;

6) упровадження досягнень етнопедагогіки, психології та окремих методик і передового педагогічного досвіду із зверненням особливої уваги на використання в діяльності педагогічних колективів зразків національної культури і традицій.

Методична тема школи:

«Професійний розвиток педагога, володіння сучасними практиками, технологіями, методиками, формами й методами роботи на засадах інноваційних освітніх підходів для створення фундаменту успішності та гармонійного розвитку особистості дитини в умовах Нової української школи»

Склад методичної ради:

 • Александрович І.В. – голова МР;
 • Зелена Н.М. – секретар;
 • Кісєляк О.Г. – голова МО вчителів початкових класів, член ради;
 • Відішева Н.М. – голова МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу, член ради;
 • Бойко М.В. – голова МО природничо-математичного циклу, член ради;
 • Бідненко Т.В. – голова МО фізично-естетичного циклу, член ради;
 • Гаркуша О.С. – голова МО класних керівників, член ради.

Методичні об’єднання:

 • МО вчителів початкових класів;
 • МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу;
 • МО вчителів природничо-математичного циклу;
 • МО вчителів фізично-естетичного циклу;
 • МО класних керівників.
Кiлькiсть переглядiв: 102

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.