Результати моніторингу якості освіти за 2018-2019 н.р.


Результати моніторингу якості освіти за 2017-2018 навчальний рік

Школа І ступеня – 4класи, 112 учнів. Учні 1 класу мали вербальне оцінювання. Після закінчення 1 класу вчитель склав характеристики на кожного учня, які були занесені до особової справи. Учні 2-4 класів оцінювались за 12 бальною шкалою та отримали наступні результати:

Клас Кількість учнів Якість знань Високий Достатній Середній Початковий Середній бал
кількість % кількість % кількість % кількість %
2 28 67% 6 21,4 % 13 46,4% 8 28,6% 1 3,6% 7,6
3 31 58% 7 23% 11 35,4% 13 42% 0 - 7,4
4 31 61% 2 6,5% 17 54% 12 39% 0 - 7,03
Всього 90 62% 15 16,7% 41 45% 33 37% 1 1,1 7,3

Успішність складає 98%, якість знань – 62 %.

Школа II ступеня – 5 класів, 124 учня, з них закінчили на­вчальний рік:

Клас Всього учнів Кількість учнів, які н/а Рівень досягнень Середній бал Якість знань
Високий Достатній Середній Початковий 2018
5 29 0 2 10 17 0 6,5 41%
6 27 0 5 6 16 0 7,2 40,7%
7 21 0 1 7 13 0 6,9 38%
8 21 0 0 5 15 1 6,3 24%
9 26 0 1 9 16 0 6,85 39%
Всього 124 0 9 37 77 1 6,3 37%

Школа III ступеня – 1 клас – 21 учень, з них закінчили навчальний рік

Клас Всього учнів Кількість учнів, які н/а Рівень досягнень Середній бал Якість знань
Високий Достатній Середній Початковий 2018
11 21 0 2 2 15 2 5,6 19%
Всього 21 0 2 2 15 2 5,6 19%

Аналіз ДПА


Висновки:

Результати ДПА показали, що учні 4 класу засвоїли програмовий матеріал відповідно до вимог «Державного стандарту початкової освіти». У учнів сформовані навички читання мовчки (окрім 4 учнів -13%), учні орієнтуються в літературознавчих поняттях «байка», «казка», «оповідання»; розуміють фактичний зміст тексту, уміють списувати друкований текст, вживати пунктуаційні знаки. Тестові завдання показали, що учні вміло визначають відмінок іменників, прикметників; вміють підбирати дієслова до фразеологізмів; визначають частини мови, члени речення. Учні правильно будують зв’язний текст, змістовно висловлюють свою думку, розкривають його зміст, користуються мовними засобами відповідно до норм літературної мови. Поряд з цим, у деяких учнів поверхнево сформована навичка послідовно переказувати текст; не прослідковується система роботи над складанням плану; допустили орфографічні помилки: подовження приголосних, власна назва, правопис апострофа. Не достатньо приділялось уваги на уроках роботі над текстами-міркування.

Рівень навчальних досягнень з української мови:

Класи Учнів початковий середній достатній високий Різниця з ДПА
учнів % учнів % учнів % учнів %
9 26 0 0 8 30% 16 62% 2 8% (0,61-0,71) Різниця кв. показників рівня навченості -0,1

Рівень навчальних досягнень з математики:

Класи Учнів початковий середній достатній високий Різниця з ДПА
учнів % учнів % учнів % учнів %
9 26 0 0 17 65,4% 7 27% 2 7,6% (0,51-0,50) Різниця кв. показників рівня навченості + 0,01

Рівень навчальних досягнень з іноземної мови (англійська):

Класи Учнів початковий середній достатній високий Різниця з ДПА
учнів % учнів % учнів % учнів %
9 26 0 0 8 31% 17 65% 1 4% (0,59-0,58) Різниця кв. показників рівня навченості + 0,01

Висновки:

Результати ДПА показали, що учні 9 класу засвоїли програмовий матеріал відповідно до вимог «Державного стандарту базової загальної середньої освіти».

Аналіз робіт учнів з української мови показав, що в цілому учні 9 класу орієнтуються у мовних правилах, тому більшість з них написали роботу на високому та достатньому рівнях - 81 % учнів.

11 учнів (42%) - підвищили свої досягнення у порівнянні з результатами за рік, 3 учня (12%) – знизили досягнення, а 12 учнів, що складає 46 % - підтвердили свої результати. Кваліметричний показник склав + 0,1. З цього можна зробити висновок про належний рівень підготовки учнів до державної підсумкової атестації з української мови учнів 9 класу.

Аналіз робіт учнів з математики показав, що 35% учнів написали роботу на високому та достатньому рівнях.

1 учень (4%) знизив свої досягнення у порівнянні з результатами за рік, 25 учнів, що складає 96 % - підтвердили свої результати. Кваліметричний показник склав - 0,01. З цього можна зробити висновок про стабільний рівень знань учнів та якісну підготовку учнів до державної підсумкової атестації з математики.

Аналіз робіт з іноземної мови показав, що написали роботу на високому та достатньому рівнях 65 % учнів, хоча за рік мають 69% якості знань.

1 учень (4%) знизив свої досягнення у порівнянні з результатами за рік, а 1 учень (4%) – підвищив свої досягнення, 24 учня (92%) підтвердили результати своїх досягнень за рік. Кваліметричний показник склав – 0,01. З цього можна зробити висновок про достатній рівень підготовки учнів до державної підсумкової атестації з англійської мови.

Результати ДПА-ЗНО 11 клас

українська мова

№ з/п Назва ЗНЗ К-ть учнів в класі Всього здавали ДПА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 поч. сер. дост вис. % якості Рівень навч.
1 ЗОШ № 58 21 21 0 0 1 8 4 3 1 2 0 1 0 1 1 15 3 2 24 0,47

Рейтингові результати

українська мова

№п/п Назва ЗНЗ К-ть учнів в класі Всього приймали участь в ДПА-ЗНО Кіл-сть початкового рівня % початкового рівня Кіл-сть достатнього рівня Кіл-сть високого рівня % якості КВ показник Середній бал Найбільший бал
1 ЗОШ № 58 21 21 1 4,7 3 2 24% 0,47 5,6 12

Результати ДПА-ЗНО

математика

№ з/п Назва ЗНЗ К-ть учнів в класі Всього здавали ДПА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 поч. сер. дост вис. % якості Рівень навч.
1 ЗОШ № 58 21 8 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 2 0 2 3 1 2 38 0,52

Рейтингові результати

математика

№п/п Назва ЗНЗ К-ть учнів в класі Всього приймали участь в ДПА-ЗНО Кіл-сть початкового рівня % початкового рівня Кіл-сть достатнього рівня Кіл-сть високого рівня % якості КВ показник Середній бал Найбільший бал
1 ЗОШ № 58 21 8 2 2,25 1 2 38% 0,52 6,3 11

Результати ДПА-ЗНО

біологія

№ з/п Назва ЗНЗ К-ть учнів в класі Всього здавали ДПА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 поч. сер. дост вис. % якості Рівень навч.
1 ЗОШ № 58 21 12 1 0 1 2 0 4 1 2 0 0 1 0 2 6 3 1 33 0,49

Рейтингові результати

біологія

№п/п Назва ЗНЗ К-ть учнів в класі Всього приймали участь в ДПА-ЗНО Кіл-сть початкового рівня % початкового рівня Кіл-сть достатнього рівня Кіл-сть високого рівня % якості КВ показник Середній бал Найбільший бал
1 ЗОШ № 58 21 12 2 16 3 1 33% 0,49 5,8 11

Результати ДПА-ЗНО

Історія України

№ з/п Назва ЗНЗ К-ть учнів в класі Всього здавали ДПА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 поч. сер. дост вис. % якості Рівень навч.
1 ЗОШ № 58 21 16 0 0 1 1 3 4 3 2 1 0 1 0 1 8 6 1 44 0,54

Рейтингові результати

Історія України

№п/п Назва ЗНЗ К-ть учнів в класі Всього приймали участь в ДПА-ЗНО Кіл-сть початкового рівня % початкового рівня Кіл-сть достатнього рівня Кіл-сть високого рівня % якості КВ показник Середній бал Найбільший бал
1 ЗОШ № 58 21 13 1 6,2 6 1 44% 0,54 6,4 11

Результати ДПА-ЗНО

Географія

№ з/п Назва ЗНЗ К-ть учнів в класі Всього здавали ДПА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 поч. сер. дост вис. % якості Рівень навч.
1 ЗОШ № 58 21 6 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 50 0,56

Рейтингові результати

Географія

№п/п Назва ЗНЗ К-ть учнів в класі Всього приймали участь в ДПА-ЗНО Кіл-сть початкового рівня % початкового рівня Кіл-сть достатнього рівня Кіл-сть високого рівня % якості КВ показник Середній бал Найбільший бал
1 ЗОШ № 58 21 6 0 - 3 0 50% 0,56 6,7 8


Результати моніторингу якості освіти за 2016-2017 навчальний рік

Школа І ступеня – 4класи,109 учнів, учні 1 класу (класний керівник Білостоцька Н.Л.) мали вербальне оцінювання. Після закінчення 1 класу вчитель склав характеристики на кожного учня, які були занесені до особової справи.

Клас Кількість учнів Якість знань Високий Достатній Середній Початковий Середній бал
кількість % кількість % кількість % кількість %
2 32 53% 5 15,6% 12 37,5% 13 40,6% 0 - 6,6
3 29 58% 1 3,4% 16 55% 12 41% 0 - 6,8
4 29 48% 2 6,9% 12 41% 15 52% 0 - 6,58
Всього 88 55% 8 11% 40 45% 40 30% 0 - 6,6

Успішність складає 100%, якість знань – 55 %

Школа II ступеня– 5 класів, 158 учнів

Клас Всього учнів Кількість учнів, які н/а Рівень досягнень Середній бал Якість знань
Високий Достатній Середній Початковий 2017
5 26 0 5 3 18 0 6,3 30%
6 23 0 2 6 15 0 6,2 35%
7 23 0 0 5 18 1 5,7 22%
8 27 0 0 10 17 0 6,1 37%
Всього 100 0 7 24 68 1 6,0 31%

Успішність складає 99%, якість знань – 31%

Школа III ступеня – 4 класа – 78 учнів

Клас Всього учнів Кількість учнів, які н/а Рівень досягнень Середній бал Якість знань
Високий Достатній Середній Початковий 2017
10 20 0 2 2 15 1 5,6 20%
11 - А 24 0 2 9 13 0 6,5 45,8%
11- Б 13 0 1 3 9 0 6,0 30%
11 - В 21 0 0 9 12 0 6,2 42%
Всього 78 0 5 23 49 1 6,11 33,8%

Успішність складає 99%, якість знань – 33,8%

Аналіз ДПА

Рівень навчальних досягнень з української мови:

Класи Учнів початковий середній достатній високий Різниця з ДПА
учнів % учнів % учнів % учнів %
4 29 0 0 9 31% 16 55% 4 13,8% (0,64-0,60) Різниця кв. показників рівня навченості +0,04

Рівень навчальних досягнень з літературного читання:

Класи Учнів початковий середній достатній високий Різниця з ДПА
учнів % учнів % учнів % учнів %
4 29 0 0 5 17% 11 38% 13 45% (0,78-0,68) Різниця кв. показників рівня навченості +0,1

Рівень навчальних досягнень з математики:

Класи Учнів початковий середній достатній високий Різниця з ДПА
учнів % учнів % учнів % учнів %
4 29 0 0 10 34% 15 52% 4 13% (0,60-0,68) Різниця кв. показників рівня навченості +0,08

11 класи Результати ДПА-ЗНО Українська мова

№ з/п Назва ЗНЗ Всього здавали ДПА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 поч. сер. дост вис. % якості Рівень навч.
1 ЗОШ № 58 57 - 1 1 7 15 5 12 7 5 2 2 0 0 20 29 8 64 0,6

Рейтингові результати Українська мова

№п/п Назва ЗНЗ Всього приймали участь в ДПА-ЗНО Кіл-сть початкового рівня % початкового рівня Кіл-сть достатнього рівня Кіл-сть високого рівня % якості КВ показник Середній бал Найбільший бал
1 ЗОШ № 58 57 2 8% 24 4 49 0,53 6,4 11

Підтвердили рівень: 44 учнів - 77%

Не підтвердили рівень: 13 учнів – 23 %.

Результати ДПА-ЗНО Математика

№ з/п Назва ЗНЗ Всього здавали ДПА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 поч. сер. дост вис. % якості Рівень навч.
1 ЗОШ № 58 19 0 0 1 2 4 1 4 2 2 0 1 2 1 7 8 3 58 0,58

Рейтингові результати Математика

№п/п Назва ЗНЗ Всього приймали участь в ДПА-ЗНО Кіл-сть початкового рівня % початкового рівня Кіл-сть достатнього рівня Кіл-сть високого рівня % якості КВ показник Середній бал Найбільший бал
1 ЗОШ № 58 19 1 5% 8 3 58 0,58 7,05 12

Підтвердили рівень: 11 учнів - 57,9%

Не підтвердили рівень: 8 учнів – 42,1%.

Результати ДПА-ЗНО Історія України

№ з/п Назва ЗНЗ Всього здавали ДПА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 поч. сер. дост вис. % якості Рівень навч.
1 ЗОШ № 58 43 0 1 3 7 8 18 2 2 1 0 1 0 4 33 5 1 13 0,45

Рейтингові результати Історія України

№п/п Назва ЗНЗ Всього приймали участь в ДПА-ЗНО Кіл-сть початкового рівня % початкового рівня Кіл-сть достатнього рівня Кіл-сть високого рівня % якості КВ показник Середній бал Найбільший бал
1 ЗОШ № 58 43 4 9% 5 1 14 0,45 5,5 11

Підтвердили рівень: 35 учнів - 81,4%

Не підтвердили рівень: 8 учнів – 18,6 %.

Результати ДПА-ЗНО біологія

№ з/п Назва ЗНЗ Всього здавали ДПА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 поч. сер. дост вис. % якості Рівень навч.
1 ЗОШ № 58 23 0 0 0 4 7 3 4 2 1 2 0 0 0 14 7 2 39 0,51

Рейтингові результати біологія

№п/п Назва ЗНЗ Всього приймали участь в ДПА-ЗНО Кіл-сть початкового рівня % початкового рівня Кіл-сть достатнього рівня Кіл-сть високого рівня % якості КВ показник Середній бал Найбільший бал
1 ЗОШ № 58 23 0 -% 7 2 39 0,51 6,2 10

Підтвердили рівень: 13 учнів - 56,5%

Не підтвердили рівень: 10 учнів – 43,5 %.

Результати ДПА-ЗНО Англійська мова

№ з/п Назва ЗНЗ Всього здавали ДПА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 поч. сер. дост вис. % якості Рівень навч.
1 ЗОШ № 58 14 0 1 4 1 1 4 1 0 2 0 0 0 5 6 3 0 21 0,42

Рейтингові результати Англійська мова

№п/п Назва ЗНЗ Всього приймали участь в ДПА-ЗНО Кіл-сть початкового рівня % початкового рівня Кіл-сть достатнього рівня Кіл-сть високого рівня % якості КВ показник Середній бал Найбільший бал
1 ЗОШ № 58 14 5 35% 3 0 21 0,42 5,1 9

Підтвердили рівень: 1 учнів - 7,1%

Не підтвердили рівень: 13 учнів – 92,9 %.

Результати ДПА-ЗНО німецька мова

№ з/п Назва ЗНЗ Всього здавали ДПА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 поч. сер. дост вис. % якості Рівень навч.
1 ЗОШ № 58 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 33 0,38

Рейтингові результати німецька мова

№п/п Назва ЗНЗ Всього приймали участь в ДПА-ЗНО Кіл-сть початкового рівня % початкового рівня Кіл-сть достатнього рівня Кіл-сть високого рівня % якості КВ показник Середній бал Найбільший бал
1 ЗОШ №58 3 2 66 1 0 33 0,38 4,6 9

Підтвердили рівень: 0 учнів - 0%

Не підтвердили рівень: 3 учнів – 100 %.

Результати ДПА-ЗНО фізика

№ з/п Назва ЗНЗ Всього здавали ДПА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 поч. сер. дост вис. % якості Рівень навч.
1 ЗОШ № 58 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 50 0,5

Рейтингові результати фізика

№п/п Назва ЗНЗ Всього приймали участь в ДПА-ЗНО Кіл-сть початкового рівня % початкового рівня Кіл-сть достатнього рівня Кіл-сть високого рівня % якості КВ показник Середній бал Найбільший бал
1 ЗОШ № 58 2 1 50 1 0 50 0,5 6 9

Підтвердили рівень: 0 учнів - 0%

Не підтвердили рівень: 2 учня – 100%.

Результати ДПА-ЗНО географія

№ з/п Назва ЗНЗ Всього здавали ДПА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 поч. сер. дост вис. % якості Рівень навч.
1 ЗОШ № 58 10 0 0 0 0 4 2 1 1 2 0 0 0 0 6 4 0 40 0,54

Рейтингові результати географія

№п/п Назва ЗНЗ Всього приймали участь в ДПА-ЗНО Кіл-сть початкового рівня % початкового рівня Кіл-сть достатнього рівня Кіл-сть високого рівня % якості КВ показник Середній бал Найбільший бал
1 ЗОШ № 58 10 0 - 4 0 40 0,54 6.5 9

Підтвердили рівень: 9 учнів - 90%

Не підтвердили рівень: 1 учнів – 10 %.Кiлькiсть переглядiв: 149

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.