Моніторинг навчальних досягнень здобувачів освіти ЗЗСО №58 за 2021-2022 н.р.

Для учнів 1-4-х класів початкової школи було застосовано формувальне та підсумкове оцінювання. Завершальне підсумкове оцінювання у 1-2-х класах НУШ здійснено вербально, шляхом заповнення свідоцтва досягнень учнів за результатами виконаних ними робіт та спостережень. Підсумкове оцінювання для учнів 3-4 класів НУШ - рівневе (В, Д, С, П) здійснено шляхом заповнення свідоцтва досягнень учнів за результатами виконаних ними робіт та спостережень.

Із 398 здобувачів освіти завершили навчальний рік та отримали свідоцтва досягнень 149 учнів 1-4-х класів.

Здобувачі освіти 5-11-х класів пройшли підсумкове оцінювання за 12-ти бальною системою.

За підсумками 2021/2022 н.р. успішність учнів за рівнями досягнень:

Рівні навченості 5-9-і класи 10-11-і класи Всього по закладу освіти
Кількість %
Високий 11 4 15 6
Достатній 77 12 89 35,8
Середній 130 15 145 58,2
Початковий 0 0 0 -

Серед 249 учнів 5-11-х класів 2021/2022 навчальний рік завершили на:

ü не атестованих – 0;

Ø 0 учнів, у яких компетенції сформовані на початковому рівні (1-3 бала)

Ø 145 учня (58,2%), у яких компетенції сформовані середньому рівні (на 1,7% більше, ніж у 2020/2021 н.р.),

Ø 89 учнів (35,8%), у яких компетенції сформовані достатньому рівні – (на 0,4% менше, ніж у 2020/2021 н.р.),

Ø 15 учнів (6%), у яких компетенції сформовані високому рівні (на 1% менше, ніж у 2020/2021 н.р.)

Порівнюючи якість знань та рівень успішності за три роки маємо наступне:

У діаграмі відображено результати моніторингових досліджень якості знань та рівня успішності учнів за 2019/2022 роки

2019/2020 2020/2021 2021/2022
Рівень успішності 98,5% (+2%) 100% (+1,5%) 100%
Якість знань 45,5% (+3%) 43,4 (-2,1%) 41,8 (-1,6%)
Рівень успішності Якість знань
Школа ІІ ступеня 100% 40% (-3%)
Школа ІІІ ступеня 100% 52% (+11%)

Моніторинг якості знань та рівні успішності по класах учнів 5-11-х класів представлені у таблиці:

Клас Всього учнів Кількість учнів, які н/а Рівень досягнень Середній бал Якість знань
Високий Достатній Середній Початковий 2021/2022 н.р.
5 23 - 3 9 11 - 6,13 50% (+2%)
6 32 0 3 6 23 - 6,04 28% (-13%)
7-А 34 0 2 9 23 - 6,09 32% (-20%)
7-Б 18 0 1 14 3 - 7,62 83%
8-А 25 0 1 9 15 - 6,28 40% (+5%)
8-Б 23 0 0 12 11 - 6,57 52% (-24%)
9-А 39 0 1 11 27 - 5,98 30% (+5%)
9-Б 24 0 0 7 17 - 5,88 29% (-9%)
11 31 0 4 12 15 - 6,81 52% (+12%)
Всього 249 0 15 89 145 - 6,38 (+0,58) 42% (-1,4%)

З метою стимулювання навчальної активності учнів у закладі освіти протягом навчального року здійснювався рейтинг класів для визначення «Кращого класу року» за результатами успішності

Клас Середній бал Якість знань Рейтинг
5 6,13 50% 5
6 6,04 28% 7
7-А 6,09 32% 6
7-Б 7,62 83% 1
8-А 6,28 40% 4
8-Б 6,57 52% 3
9-А 5,98 30% 9
9-Б 5,88 29% 8
11 6,81 52% 2

За підсумками 2021/2022 навчального року нагороджено:

Ø Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» здобувачів освіти:

№ з/п ПІБ учня (повністю) Клас
1 Киценко Ольга Ігорівна 5
2 Голда Вікторія Андріївна 5
3 Суязов Олексій Ігорович 5
4 Кириченко Анастасія Олегівна 6
5 Діденко Регіна Русланівна 6
6 Пашева Елеонора Анатоліївна 6
7 Байдужий Дмитро Олександрович 7-А
8 Бабенко Вікторія 7-А
9 Вітер Роман Антонович 7-Б
10 Федорук Яна Артемівна 8-А

Ø Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» здобувачів освіти:

№ з/п ПІБ учня (повністю) Клас Предмет
1 Горпинич Валерія Олегівна 11 історія: Україна і світ, економіка
Кiлькiсть переглядiв: 966

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.